วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัวมารู้จักกันสักนิด

   
                                                                 
** พ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่า_นางสาว โสรยา  วรเลข      
 ** เรียกกันเล่นๆ ว่า_เอ้
  ** วันที่ลืมตาดูโลก_13 กุมภาพันธ์ 1990
    ** กำลังศึกษาอยู่ที่_มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
** สาขาวิชา_คณิตศาสตร์     
** หนังสือที่ชอบอ่าน_หนังสือนิยาย 
  **  สีที่ชอบ_  เขียว    
** ดาราที่ชอบ_กัน นภัทร  อินทร์ใจเอื้อ
** สไตล์เพลงที่ชอบฟัง_เพลงของกัน เดอะสตาร์** 
 ** การ์ตูนที่ชื่นชอบ_กบ เคโระ